top of page

Disclaimer

Aansprakelijkheid

The Adaptive Investor is een informatieve website met als doel beurs en economisch gerelateerde kennis over te brengen aan zij die geïnteresseerd zijn.

The Adaptive Investor (en haar auteur) streeft ernaar dat de informatie op haar website up-to-date, betrouwbaar en volledig is. The Adaptive Investor kan geen waarborg geven over de juistheid van de informatie op haar website.

The Adaptive Investor (en haar auteur) is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die de bezoeker zou lijden in het kader van het bezoek aan deze website.

De informatie op deze website kan in geen geval gezien worden als professioneel beleggingsadvies of een aanbeveling tot het aankopen van bepaalde producten.

Alle informatie gedeeld op deze website is louter informatief en geven de persoonlijke mening weer van de auteur.

The Adaptive Investor kan dan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade die u zou lijden als gevolg van een beslissing die u zou nemen op basis van informatie verkregen via deze website.

The Adaptive Investor (en haar auteur) kan onder geen enkel scenario aansprakelijk gesteld worden voor de door de bezoeker van deze website geleden verliezen. Elke beslissing om een transactie te doen op basis van informatie op deze website, gebeurt steeds volledig op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid van de lezer van deze website.

Bezoekers van deze website worden sterk aangeraden steeds contact op te nemen met hun financiële adviseur, alvorens een beslissing te nemen in verband met hun beleggingen.

De bezoeker van deze website moet er rekening mee houden dat beleggingen een groot risico kunnen dragen en dat het steeds mogelijk is dat u een deel van uw geld verliest.

De bezoeker van deze website wordt aangeraden om steeds rekening te houden met zijn persoonlijke situatie, doelstellingen, en bereidheid tot risico te nemen, voordat hij een transactie plaats.

Al het materiaal dat op deze website gepubliceerd wordt, kan zonder kennisgeving van The Adaptive Investor worden gewijzigd.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

bottom of page